Polski   English   Deutsch   Română   Slovenský   Hrvatska   Español

TUBE ZA CIGARETE | DUHAN | FILTERI | PUNJENJE

 

TUBE ZA CIGARETE

Multipack: 20 pakiranje/kutija
Pakiranje jedinica: 500 komada
Duljina naprstak: 84 mm
Promjer jezgre: 8,1 mm
Duljina filtera: 15 mm

TUBE ZA CIGARETE

Multipack: 20 pakiranje/kutija
Pakiranje jedinica: 500 komada
Duljina naprstak: 84 mm
Promjer jezgre: 8,1 mm
Duljina filtera: 15 mm

TUBE ZA CIGARETE

Multipack: 20 pakiranje/kutija
Pakiranje jedinica: 500 komada
Duljina naprstak: 84 mm
Promjer jezgre: 8,1 mm
Duljina filtera: 15 mm

TUBE ZA CIGARETE

Multipack: 100 pakiranje/kutija
Pakiranje jedinica: 100 komada
Duljina naprstak: 84 mm
Promjer jezgre: 8,1 mm
Duljina filtera: 15 mm

TUBE ZA CIGARETE

Multipack: 100 pakiranje/kutija
Pakiranje jedinica: 100 komada
Duljina naprstak: 84 mm
Promjer jezgre: 8,1 mm
Duljina filtera: 15 mm

TUBE ZA CIGARETE

Multipack: 100 pakiranje/kutija
Pakiranje jedinica: 100 komada
Duljina naprstak: 84 mm
Promjer jezgre: 8,1 mm
Duljina filtera: 15 mm