Polski   English   Deutsch   Română   Slovenský   Hrvatska   Español

Progress M & T je tím odborníkov z tabakového priemyslu. Pracujeme s vášňou. Získané skúsenosti sa snaží použiť pri príprave nových produktov a zasvätenú analýzu trhu a v priebehu rokov rozvíjala obchodný vzťah nám povedať vhodnej stratégie na trhu vo výrobe, uvádzaní na trh a predaj výrobkov.

Dúfame, že najlepšie reagovať na dopyt na trhu a uspokojiť chute spotrebiteľov.
Spokojnosť zákazníkov je meradlom nášho úspechu.

Firmy chcú pokračovať v poslaní prostredníctvom spolupráce s kľúčovými distribútormi na trhu s tabakom ako veľkoobchod a maloobchod. Naše plány zahŕňajú ako predaj v Poľsku a expanzii na zahraničné trhy.

producent gilz papierosowych, gilzy papierosowe

Pozývame vás, aby ste sa zoznámili s našou ponukou, zatiaľ čo má nádej na úspešnú spoluprácu.

GO TO PONÚK

Producent gilz papierosowych, gilzy papierosowe